Kuvaaminen ja salakatselu

Milloin kuvaamiseen tarvitaan kuvauslupa?

Rikoslain salakatselusäännös suojaa laissa määritellyllä alueella oleskelevaa ihmistä teknisellä laitteella tapahtuvalta katselulta tai kuvaamiselta. Kuvattavan lupaa ei tarvita ns. yleisillä paikoilla – muualla lupa pitää yleensä olla. Jos syyllistyy kuvaamiseen ilman tarvittavaa lupaa, laki nimittää tekoa salakatseluksi.

Salakatselun rajat ovat tiukat. Rikos on tapahtunut, vaikka kuvia ei julkaistaisi tai tallennettaisi kameralle.

Jotta voisi tietää, milloin kuvaaminen on sallittu ilman lupaa, täytyy erottaa yleiset paikat luvanvaraisista.

Rikos toteutuu silloinkin, kun kameralla, kiikarilla – tai millä tahansa apuvälineellä – vain tarkkaillaan luvatonta kohdetta.

Kuvaaminen on sallittua ilman lupaa…

  • kaduilla, teillä, toreilla, metsissä ja muilla vastaavilla yleisillä paikoilla
  • yleisölle avoimissa julkisissa tiloissa, kuten esim. virastojen, laitosten, myymälöiden ja ostoskeskusten yleisötiloissa sekä rautatieasemien, lentoasemien ja metroasemien yleisölle avoimissa tiloissa
  • muissa vastaavissa julkisissa rakennuksissa, niiden yleisölle avoimissa aula- ja odotustiloissa.

Kuvaaminen on kiellettyä ilman lupaa

Lupa tarvitaan, jos kuvauksen kohde oleskelee kotirauhan suojaamassa paikassa taikka sen kaltaisessa paikassa. Sellaisia ovat…

  • asunnot, loma-asunnot
  • muut asumiseen tarkoitetut tilat, kuten hotellihuoneet, teltat, asuntovaunut ja asuttavat alukset
  • asuintalojen porraskäytävät ja asukkaiden yksityisaluetta olevat pihat niihin välittömästi liittyvine rakennuksineen.
  • käymälä, pukeutumistila tai muu vastaava paikka.

Lisäksi lupa kannattaa hankkia aina, kun kuvataan sellaisessa julkisessa tilassa, johon yleisöllä ei ole vapaata pääsyä: esim. tuotantolaitoksissa, työhuoneissa, suljetuissa kokouksissa, ravintoloiden kabineteissa jne. Tällaisissa tiloissa kuvaaminen voi olla rangaistavaa, jos se tapahtuu kuvattavan yksityisyyttä loukaten.

Esimerkkejä

Ministerin oma kotipiha on kotirauhan suojaamaa aluetta. Asiaan ei vaikuta, vaikka itse kuvaaminen tapahtuisi kotirauhan piirin ulkopuolelta. Ministerin kuvaamiseen kotipihallaan tarvitaan hänen lupansa.


Katu on yleinen paikka, jossa ministeriä voi kuvata ilman lupaa.


Ministerin koti on tietysti kotirauhan suojaamaa aluetta. Vaikka kuvaaminen tehdään kotirauhan piirin ulkopuolelta, kuvaaminen loukkaa silti kotirauhaa. Tähän kuvaan tarvitaan ministerin lupa.

Katsele: salakuvaaminen ja katselu