Julkinen kehottaminen rikokseen & kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan ja julkinen kehottaminen rikokseen

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan ja julkinen kehottaminen rikokseen ovat molemmat tekoja, joita journalismissa on viime aikoina jouduttu pohtimaan aiempaa tarkemmin.

Syynä on verkkoviestinnässä tapahtunut sosiaalisen median murros ja samaan ajankohtaan osunut yhteiskunnallisen keskustelun radikalisoituminen. Varsinkin verkossa journalistisen aineiston ja vapaan kansalaiskeskustelun raja on hämärtynyt, mikä lisää painetta huolellisuuteen.

Tyypillisiä ongelma-alueita ovat äärimmilleen radikalisoitunut maahanmuuttokeskustelu, erilaiset huumeiden tai pommin valmistusohjeet internetissä — tai vaikkapa vihakampanja näkyviä poliitikkoja kohtaan.

Muista, että myös toimittaja joutuu tavallisesti vastuuseen julkaisemistaan haastateltavan tai lähteen sanomisista!

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Kiihottamiseen kansanryhmää vastaan syyllistyy se, joka levittää tai pitää yleisön saatavilla lausuntoja, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää seuraavin perustein:

  • rotu, ihonväri, syntyperä
  • kansallinen tai etninen alkuperä
  • uskonto, vakaumus, poliittinen kanta
  • seksuaalinen suuntautuminen
  • vammaisuus yms.

Kansanryhmää vastaan kiihottamisesta on rikoslaissa myös ankarammin rangaistava, törkeä tekomuoto. Siitä on kysymys silloin, jos kansanryhmää uhataan mm. joukkotuhonnalla tai muulla törkeällä väkivallalla.

Katsele: kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Julkinen kehottaminen rikokseen

Julkinen kehottaminen rikokseen toteutuu, kun joukkotiedotusvälineessä kehotetaan rikoksen tekemiseen siten, että kehotus tai houkuttelu…

  • aiheuttaa vaaran, että sellainen rikos tai sen rangaistava yritys tehdään

tai

  • muuten selvästi vaarantaa yleistä järjestystä tai turvallisuutta

Huomaa, että teko voi olla rangaistava, vaikka rikokseen kehottamisesta ei seuraisi yhtään mitään. Rangaistukseen johtaa sekin, jos kehottaminen tai houkuttelu aiheuttaa edes vaaran, että rikos tehdään tai se yritetään tehdä.

Jos kehottaminen todella johtaa rikokseen tai sen yritykseen, kehottajaa rangaistaan yleensä kuten itse rikoksen tekijää.

Katsele: julkinen kehottaminen rikokseen