Äänen tallentaminen & haastateltavan oikeudet

Milloin ihmisen puheen tai äänen tallentamiseen tarvitaan lupa?

Luvaton kuuntelu tai äänen tallentaminen on rikosnimikkeeltään salakuuntelua.

Rikoslain salakuuntelusäännös suojaa ihmistä laissa määritellyllä alueella tai tilanteessa teknisellä laitteella tapahtuvalta kuuntelulta tai tallentamiselta.

Lupa tarvitaan…

  • kotirauhan piirissä
  • myös muualla siinä tapauksessa, että tallennetaan puhetta, jota ei ole tarkoitettu ulkopuolisten tietoon.

Omien keskustelujen nauhoittaminen ei ole salakuuntelua.

Laki suojaa ihmistä ulkopuoliselta, luvattomalta kuuntelulta ja tallennukselta. Näin ollen omia puheluitaan voi nauhoittaa – esim. muistiinpanotarkoituksessa. Samoin normaali haastattelutilanne ei voi olla salakuuntelua.

Hyvä journalistinen tapa

Vaikka asiaa ei rikoslaissa säädelläkään, hyvään journalistiseen tapaan kuuluu, että haastattelu hankintaan avoimin ja rehellisin keinoin haastateltavaa harhauttamatta (Journalistin ohjeet).

Keskustelun tallentamisesta ei siis automaattisesti seuraa, että tallennettua materiaalia voi käyttää haastatteluna. Taustatietojen hankinnan ja haastattelun välille tulee tehdä ero!

Haastattelu on tilanne, jossa haastateltavalta joutuu julkiseen vastuuseen sanomisistaan. Siksi haastateltavan pitäisi tietää, milloin tilanne on haastattelu. Jos hän ei tiedä, juttu voi perustua sille, mitä haastateltava kyllä sanoi, mutta ei siihen, mitä hän tarkoitti.

Kerro aina haastateltavalle, onko kyse taustatietojen hankinnasta vai haastattelusta!

Katsele